Het Risicodossier Grondbeleid

Bedrijf
Datum
20 april 2012
Inschrijven voor
19 april 2012
Type event
Seminar
Doelgroep
Raadsleden, rekenkamerleden en griffiers
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Necker van Naem en Stadkwadraat nodigen u uit voor het seminar
‘HET RISICODOSSIER GRONDBELEID’
de kunst om gericht te vragen naar de dingen die je liever niet wilt horen

Is uw gemeente wél in control?
Of is voor u, als raadslid, het grondbeleid een ondoorgrondelijk onderwerp? Heeft u het gevoel niet het hele verhaal, niet alle risico’s te kennen? De consequenties van het gemeentelijk grondbeleid zijn bepalend voor de gemeentelijke begroting. Dat is recent uitgebreid in het nieuws geweest. Maar hoe legt u als raadslid de vinger op de zere plek? De accountantscontrole is te globaal om goed te zien waar het wringt. Raadsleden worstelen met hun controlerende rol omdat het onderwerp complex is. Vaak gaat de essentie van de boodschap verloren in een berg cijfers en randinformatie en op de standaard controlemomenten bent u niet zelden te laat om nog effectief te kunnen sturen.

Helaas bent u daarin niet uniek. Veel gemeenten voelen deze pijn. En dat komt nu wel erg ongelegen, want de grondmarkt is behoorlijk uit balans. Waar grondexploitatie onlangs nog winstgevend was, wordt het nu steeds vaker een kostenpost in de begroting. Is uw gemeente nog aan het wensdenken? Grip op grond krijgen begint met confrontatie met de feiten. Daarna is voor u de vraag aan welke knoppen u kunt draaien?

Tipje van de sluier
Hét onderwerp voor de ontwikkelagenda 2012 is: hoe om te gaan met leegstand en de voorraad bouwgrond. U wilt weten hoe en wanneer u kunt sturen. Maar ook welke tools u hebt en wat de onderdelen van de grondexploitatie zijn die uw totale gemeentelijke begroting maken of kraken. Dit seminar biedt uitkomst. Wij lichten graag een tipje van de sluier op: Uitleg van de mechanismen, timing en vertaling naar concrete casussen, maken dat het verhaal begrijpelijk voor u wordt en u de juiste vragen aan het college kunt stellen.

Seminar
Op vrijdagmorgen 20 april 2012 behandelen Stadkwadraat en Necker van Naem dit thema in een seminar. Stadkwadraat vanuit de praktijk van grondexploitatie en de dynamiek die daarbij hoort. Necker van Naem vanuit de bestuurlijke invalshoek. Beide verhalen raken elkaar letterlijk in het midden.

Graag nodigen wij u uit voor deze boeiende ochtend. Het karakter van de bijeenkomst is ongedwongen en verkennend. Er is volop gelegenheid voor discussie. Aansluitend aan het seminar nodigen wij u graag uit voor een lunch, waarbij u uitgebreid kunt napraten met de sprekers en met uw collega’s van andere gemeenten.

Discussieer mee!
Deelname aan het seminar kost € 50,- en aanmelden kan. Neem voor vragen contact op met Odile de Man (odile@necker.nl of 06- 19595570) of Diana Konkelaar (diana@stad2.nl of 030-6001010).

Wanneer: Vrijdag 20 april 2012
Hoe laat: 9.00 uur tot 12.00 uur (aansluitend lunch)
Waar: Mammoni, Utrecht. De locatie ligt op 10 minuten loopafstand van het CS.
Voor wie: Raadsleden, rekenkamerleden en griffiers

Event informatie

Bedrijf: Necker van Naem

Datum: 20 april 2012

Inschrijven voor: 19 april 2012

Type event: Seminar

Doelgroep: Raadsleden, rekenkamerleden en griffiers