Talentmanagement bij netwerkbedrijven

Bedrijf
Datum
04 december 2012
Inschrijven voor
04 december 2012
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Talentmanagement binnen netwerkbedrijven

De energiebranche is volop in beweging. Met welke ontwikkelingen krijgt u te maken? Ontwikkelingen als innovatie, energietransitie, duurzaamheid, prijsstelling, klant- en leverancierrelaties en het tekort aan technisch personeel op de arbeidsmarkt volgen elkaar niet alleen sneller op, maar lopen ook steeds meer dwars door elkaar heen.

Al deze ontwikkelingen dwingen netwerkbedrijven tot het maken van strategische keuzes en stellen andere eisen aan de managers in het kader van visievorming, samenwerken en leiderschap. Zijn uw leidinggevende ook de leiders van de toekomst? En zijn zij in staat om te innoveren en te vernieuwen? Hoe ziet het nieuwe leiderschapsprofiel eruit in een technische organisatie waarin vooral gestuurd wordt op KPI’s en minder op gedrag?

Maar goed leiderschap alleen is niet voldoende. Want hoe gaat u om met de schaarste in technische personeel, nu en in de toekomst? Naast de krapte op de (technische) arbeidsmarkt worstelen de netwerkbedrijven met het grote verloop van hun eigen technische capaciteit. Wat zijn de mogelijkheden en voordelen van een intensievere samenwerking tussen de netwerkbedrijven op dit vlak om zo gezamenlijk en gecoördineerd het schaarsteprobleem aan te pakken?

Op dinsdag 4 december nodigen wij u graag uit om samen in gesprek te gaan over ‘talentmanagement in de toekomst binnen netwerkbedrijven’. Samen met u willen we antwoord geven op de vraag: hoe selecteer je de juiste mensen, hoe ontwikkel je ze en hoe behoud je ze? De meeting heeft het karakter van een rondetafel waarin we op basis van een inleiding op informele wijze met elkaar discussiëren en inzichten en ervaringen met elkaar delen.

Het programma ziet er als volgt uit:
15.00 uur:    Ontvangst met koffie

15.30 uur:    Opening de heer Ed Krancher, director Public & Utilities bij Hay Group

15.45 uur:    Inleiding door mevrouw Anne-Karin Wemmenhove, talent manager bij Alliander. Alliander zit midden in het proces van versterken van haar leidinggevende laag in de organisatie. Daarnaast ontplooit Alliander verschillende initiatieven op gebied van werving, loopbaanontwikkeling, opleiding en talent management van technisch personeel. Welke successen hebben zij gevierd en waar moet Alliander nog verder in investeren?

16.15 uur:    Delen van ervaringen. Samen hopen wij met elkaar in discussie te gaan over talentmanagement in een veranderende omgeving en met krapte op de arbeidsmarkt. Welke trends en ontwikkelingen ziet Hay Group binnen én buiten uw sector?

17.30 uur:    Afsluiting en borrel

Doelgroep
De rondetafelbijeenkomst is bedoeld voor HR-directeuren/managers, talent managers en lijndirecteuren/managers van de energie-netwerkbedrijven. Idealiter zien wij per netwerkbedrijf een paar vertegenwoordigers om ervaringen uit verschillende hoeken met elkaar te combineren. Daarnaast nodigen wij vertegenwoordigers van de koepelorganisatie Netbeheer Nederland uit.

Event informatie

Bedrijf: Hay Group

Datum: 04 december 2012

Inschrijven voor: 04 december 2012

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals