Omgevingsmanagement

Bedrijf
BMC
Datum
31 mei 2012
Inschrijven voor
25 mei 2012
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Omgevingsmanagement wordt veel toegepast bij grote infrastructurele ingrepen, zoals bijvoorbeeld dijkverzwaring, de Betuweroute en de aanleg van snelwegen, waarbij een opdrachtgever bijna nooit rechtstreeks contact heeft met de burger. Dergelijke projecten vragen naast het reguliere projectmanagement ook om sturing op de omgeving waarin de ingreep plaatsvindt. Langzaam waait deze manier van sturen van de Rijksoverheid over naar de lokale overheid, waarbij men steeds actiever wordt met burgerparticipatie. Hierin wordt de bewoner c.q. gebruiker medeverantwoordelijk gemaakt voor het uiteindelijke projectresultaat. Denk hierbij aan bijvoorbeeld stedelijke vernieuwing. Een inspirerend voorbeeld hiervan zien we in de gemeente Middelburg.

Hoe past deze manier van sturen en beïnvloeden in het reguliere projectmanagement, waarbij veel geschakeld dient te worden tussen enerzijds de bestuurlijke ambities en ambtelijke (on)mogelijkheden en anderzijds de ‘buitenwereld’ met de share- en stakeholders? Op welke manier kan worden gestuurd op resultaat, waarbij iedereen zijn rol weet te pakken en belangen met elkaar verbonden worden om te komen tot een optimale gebiedsontwikkeling of –herontwikkeling? Het managen van de omgeving, zowel extern als intern, is hierbij de sleutel tot het succes, welke op verschillende manieren kan worden georganiseerd.

Op donderdag 31 mei 2012 organiseert BMC de bijeenkomst ‘Omgevingsmanagement, meer dan burgerparticipatie?’. Onder leiding van experts en ervaringsdeskundigen maken we de verschillende dilemma’s bespreekbaar.

Aanmelden
Aanmelden voor de seminar kan op deze pagina.

 

Event informatie

Bedrijf: BMC

Datum: 31 mei 2012

Inschrijven voor: 25 mei 2012

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals