Bestuurlijke uitdagingen not-for-profit sector

Bedrijf
Datum
04 april 2019
Inschrijven voor
03 april 2019
Type event
Seminar
Doelgroep
Zie omschrijving
Locatie
Rotterdam
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Op grond van de witwasbestrijdingsregelgeving worden de statutair bestuurders van not-for-profit organisaties sinds 25 juli 2018 als uiteindelijk belanghebbenden van de organisaties aangemerkt. Er bestaan daarnaast plannen om de financiering van deze organisaties meer transparant te maken, onder meer via een jaarlijks openbaar te maken donatieoverzicht. Ook de nieuwe privacyregelgeving die op 25 mei 2018 in werking is getreden heeft grote gevolgen voor iedereen en dus ook voor not-for-profit organisaties. Hierbij moet niet alleen aandacht worden besteed aan privacy statements en andere compliance eisen, maar ook aan een zorgvuldige keuze van leveranciers, zoals IT- en marketing bedrijven.

Al deze ontwikkelingen zijn redenen voor Pellicaan Advocaten om in samenwerking met Mazars het seminar ‘Bestuurlijke uitdagingen in de Not-for-Profit' te organiseren.

Seminar

Tijdens het seminar wordt u door de specialisten van Mazars en Pellicaan Advocaten bijgepraat over belangrijke ontwikkelingen in de witwasbestrijding, financiële verantwoording en privacy. 

Doelgroep

Het seminar richt zich op bestuurders en toezichthouders verbonden aan organisaties in de vorm van een stichting, vereniging of kerkgenootschap, met not-for-profit activiteiten zoals bijvoorbeeld belangenbehartiging, onderwijs, zorg of fondsenwerving.

Programma

13.30 uur

Inloop

14.00 uur

Welkomstwoord

14.15 uur

Gevolgen van de witwas- en criminaliteitsbestrijding bestrijding voor de Not-for-Profit sector, met onder meer aandacht voor de statutair bestuurder als uiteindelijk belanghebbende, het ubo-register en de transparantieplannen

14.50 uur

Ontwikkelingen in de financiële verantwoording in de Not-for-Profit sector, met onder meer financiële transparantie en ontwikkelingen in de deponeringsplicht voor stichtingen en verenigingen

15.15 uur

Pauze

15.25 uur

Privacy in de Not-for-Profit sector, met onder meer AVG compliance en het uitwisselen van gegevens met derden

16.00 uur

Afsluiting en borrel

Event informatie

Bedrijf: Mazars

Datum: 04 april 2019

Inschrijven voor: 03 april 2019

Type event: Seminar

Doelgroep: Zie omschrijving

Locatie: Rotterdam