Healthcarelunch 12 september

Bedrijf
Datum
12 september 2014
Inschrijven voor
11 september 2014
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Kantoor BoerCroon
12.00 - 15.00 uur 

Lunchbijeenkomst ‘Vernieuwing in het sociaal domein’ op vrijdag 12 september 2014.
Op vrijdag 12 september organiseren wij de lunchbijeenkomst ‘Vernieuwing in het sociaal domein’ bij ons op kantoor in Amsterdam.

Vanaf 1 januari 2015 hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de gehele jeugdzorg en voor delen van de AWBZ. Op dat moment zijn, zoals de wetgever nadrukkelijk stelt in de Memorie van Toelichting, de bestuurlijke en financiële kaders gecreëerd om gemeenten in staat te stellen de doelstellingen van de decentralisatie te realiseren. Met andere woorden: de decentralisatie is geen doel op zich: dan begint het pas! Gemeenten zullen er in de komende jaren voor zorgdragen dat het zorgstelsel effectiever en doelmatiger wordt georganiseerd. Er moeten verbindingen worden gelegd tussen zorg, lokaal gezondheidsbeleid, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid. De zorg moet laagdrempelig, vroegtijdig, integraal en afgestemd op de lokale situatie worden aangeboden. Daarnaast moet de inzet van specialistische en gedwongen hulp worden verminderd. En uiteindelijk moeten de eigen kracht en de zelfredzaamheid van de burger en zijn omgeving worden versterkt. 

Hoe zorgen gemeenten in nauwe samenwerking met zorgverzekeraars dat de doelstellingen van de decentralisatie worden gerealiseerd?

Graag voeren we hierover met u het gesprek. We hebben mevrouw Anneke Augustinus en de heer Frank Candel gevraagd om hun ervaringen te delen. 
 
Anneke Augustinus, manager Care bij zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid, zal stilstaan bij de rol die zorgfinanciers kunnen spelen in het vergroten van de innovatiekracht en het versnellen van zorginnovaties in het sociaal domein.
 
Frank Candel, bestuurder van de gespecialiseerde jeugdzorginstelling Intermetzo, vertelt over zijn initiatief de ‘Transformatie Katalysator’. Hiermee moet het mogelijk worden de prachtige kansen van de decentralisatie te realiseren door gemeenten en het voorliggende veld te laten samenwerken. 
 
Indien u zich wilt aanmelden, stuurt u dan een mail naar  (healthcare@boercroon.nl).
 
Programma:
12.00 uur start lunch
13.00 uur presentatie sprekers en discussie
15.00 uur afronding
 
Locatie:
Kantoor BoerCroon
Amstelveenseweg 760, Amsterdam

Event informatie

Bedrijf: Boer & Croon

Datum: 12 september 2014

Inschrijven voor: 11 september 2014

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals