Realiseren van Duurzaamheid

Bedrijf
P2
Datum
24 september 2014
Inschrijven voor
23 september 2014
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

2 x 1,5 daagse training duurzaamheid

24 t/m 25 september 2014 - Internationale School voor Wijsbegeerte Dodeweg 8 3832 RD Leusden
De training is ontwikkeld voor mensen die geïnteresseerd zijn om op een beschouwende manier bezig te zijn met duurzaamheid en te reflecteren op hun dagelijkse manier van werken.

24 en 25 september en 11 en 12 november 2014 bij het ISVW te Leusden. Paul van Ruiten begeleidt de dagen.

Voor wie:
Deze training is bedoeld voor professionals:

 • in de publieke en private sector die actief zijn op het gebied van productie, consumptie en regelgeving. Zowel de dedicated (full-time) MVO manager als iedereen die naast de reguliere werkzaamheden projecten met impact op duurzaamheid uitvoert, doet zijn voordeel met deze training. 
 • die geïnteresseerd zijn om op een beschouwende manier bezig te zijn met duurzaamheid en te reflecteren op hun dagelijkse manier van werken.
 •  in de food-sector, retail, de energiesector, gemeentelijke en provinciale milieu- en duurzaamheidsmedewerkers
 • actief op het gebied van de energietransitie
 • die verantwoordelijk zijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en gezondheid.

Aanpak

Deze training veronderstelt de principes van duurzaamheid, zoals People-Planet-Profit en Cradle-to-Cradle, als bekend. Door een combinatie van korte voordrachten, theorieën en gesprekken met toonaangevende filosofen en duurzaamheid professionals staan wij stil bij onze gewoonten, en stellen wij deze ter discussie: waarom doen we wat we doen, terwijl we beseffen dat dit niet in lengte van dagen houdbaar is?

Wij bieden verdieping en vertalen deze naar concrete handvatten en praktijkvoorbeelden van mensen hun omgeving succesvol duurzamer gemaakt hebben.

Een tipje van de sluier
We hebben goede sprekers weten te vragen die zorgen voor veel inspiratie, diepgang, discussie en vragen.

 • Michael Braungart: de Circulaire Economy en Up-cycle
 • Rob van Tilburg: Duurzaam ondernemen en duurzaamheid in een bedrijfsfilosofie
 • Floris van den Berg over filoconsumentenperspectief en dierlijke productie
 • Jozef Keulartz over grondstoffen, natuurlijk kapitaal en de plastic soup
 • arim Benammar: Reframing (ook wel omdenken)
 • Yvonne Zonderop Energie en decentrale opwekking: samenwerking en coöperaties
 • Ed Nijpels: het publiek debat en politiek leiderschap
 • Rene Gude: Een volwaardige wereldbeschouwing

De verdieping heeft onder andere betrekking op:

 • de verschillende fasen die bij bedrijven te onderkennen zijn bij duurzaam ondernemen (van reactief extrinsiek naar proactief intrinsiek) 
 • op het toevoegen van waarde door het herontwerpen van productieprocessen (up-cycle ipv recycle)
 • op het onderzoeken en gericht veranderen van paradigma’s
 • op samenwerking tussen bedrijven en individuen
 • op de argumenten voor en tegen consumptie van dierlijke producten

U gaat onder begeleiding zelf aan de slag met vraagstukken en problemen waar u mee worstelt en barrières die moeilijk te slechten lijken. Door middel van een intakeformulier worden vooraf de individuele leerwensen in kaart gebracht en worden cases geïnventariseerd.

De training maakt gebruik van het principe van omgekeerd leren. De deelnemers verrijken elkaar met hun eigen ervaringen en inzichten. De training duurt twee keer 1,5 dag.

Leerdoelen:

Aan het eind van deze training:

 • Hebben deelnemers inzicht in een duurzame samenleving vanuit verschillende perspectieven, namelijk van producenten, consumenten, politici en deelnemers aan het publieke debat; 
 • Hebben de deelnemers inzicht in de grote belemmeringen voor een duurzame samenleving en in mogelijke oplossingsrichtingen;
 •  Zijn de deelnemers op de hoogte van kritieke succes- en faalfactoren van duurzaamheidsprojecten;
 • Kunnen de deelnemers een vertaling maken van de opgedane inzichten naar veranderingen die zij kunnen bereiken in hun directe professionele en persoonlijke leven.

Als neven effect van deze training zullen de deelnemers hun kijk op de wereld verbreden.

Inschrijven / Informatie:

De training wordt gehouden bij het ISvW in Leusden. Overnachting en maaltijden zijn inclusief.

De kosten voor deze training zijn € 2799 per persoon. Thuis overnachten is optioneel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van Ruiten - tel (+31) 06 2747 6907.
Lees het hele programma in pdf.

Event informatie

Bedrijf: P2

Datum: 24 september 2014

Inschrijven voor: 23 september 2014

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals