IFRS Update – 27 nov

Bedrijf
EY
Datum
27 november 2014
Inschrijven voor
26 november 2014
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

In 2014 zijn een aantal nieuwe standaarden en wijzigingen in bestaande standaarden van toepassing en in de afgelopen periode zijn een aantal nieuwe voorstellen voor nieuwe standaarden gepubliceerd door de International Accounting Standards Board (IASB).

Ondernemingen die International Financial Reporting Standards (IFRS) toepassen of overwegen over te stappen op IFRS zullen hier het komend en de daarop volgende jaren mee te maken gaan krijgen. Gezien zowel de snelle ontwikkeling als soms de complexiteit van nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen van bestaande standaarden, is het van belang op de hoogte te blijven van en te anticiperen op dit continu proces van regelgeving.

Doelstelling
Deze cursus stelt u beter in staat de invloed van de IFRS-ontwikkelingen op uw jaarrekening en andere aspecten van uw bedrijf te beoordelen. Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de meest recente wijzigingen in en interpretaties van IFRS.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit CFO’s, financieel directeuren, financiële managers en controllers.
Bij deze cursus wordt ervan vanuit gegaan dat er een basiskennis IFRS van de betreffende onderwerpen bij de deelnemers aanwezig is.

Programma
Tijdens de cursus komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals:

 • Wijzigingen in IFRS standaarden;
 • Verdieping van standaarden in 2014 en 2015 van toepassing:
  • Consolidatie en joint ventures: nieuwe standaarden IFRS 10, 11 en 12;
  • 2014 aandachtspunten voor financiële verslaggeving;
 • Major project update:
  • Revenue recognition: finale standaard;
  • Financiële instrumenten: laatste ontwikkelingen voor classificatie, impairment en hedge accounting;
  • Leases
  • Aanpassingen in IAS 1 – presentation of financial information
 • Nieuwe IFRIC interpretations en uitingen van de IFRIC;
 • Lessons learned van eerste toepassing Personeelsbeloning en pensioenen: gewijzigde standaard IAS 19 en Standaard (IFRS 13) voor de bepaling van reële waarde;
 • Aandachtspunten van toezichthouders;
 • Aandachtspunten uit de praktijk:
  • Presentatie en toelichting kasstroomoverzicht.

Docenten
De cursus wordt verzorgd door medewerkers van het directoraat vaktechniek van Ernst & Young Accountants LLP onder leiding van drs. Gerard van Santen RA en prof. dr. Leo van der Tas RA.

Contactinformatie
Voor meer informatie over de inhoud van de cursus kunt u contact opnemen met Bart Korthouwer op 088 4071584.

Contact

 • Bart Korthouwer 
  +31 (0)88-407 1584

Cursusdata en -locatie

 • Donderdag 30 oktober 2014 
  Postillion Hotel Bunnik, Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik
 • Donderdag 27 november 2014 
  Postillion Hotel Bunnik, Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik

De cursustijden zijn van 9.30 uur - 17.30 uur.

Prijs
Per persoon € 795,- exclusief BTW,  inclusief cursusmateriaal en arrangementskosten.

Event informatie

Bedrijf: EY

Datum: 27 november 2014

Inschrijven voor: 26 november 2014

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals