Reputatiemanagement en Bedrijfsvoering - 13 mei

Bedrijf
Datum
13 mei 2014
Inschrijven voor
12 mei 2014
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Op 13 mei organiseert Financials for Financials (FFF) op het kantoor van ConQuaestor te Utrecht een thema bijeenkomst. Voor 2014 heeft Financials for Financials gekozen voor het thema "Transparante bedrijfsvoering" Rond dit onderwerp worden in 2014 diverse bijeenkomsten en workshops georganiseerd. De thema bijeenkomst op 13 mei belicht het onderwerp vanuit de invalshoek "Reputatiemanagement".

Reputatiemanagement lijkt in eerste instantie te gaan om communicatie ter verbetering en instandhouding van het imago, een element van marketing, en weinig van doen te hebben met bedrijfsethiek of transparante bedrijfsvoering.. Maar het gaat in feite om veel meer. Het gaat om de geloofwaardige inzet van het handelen, waarbij transparantie en geloofwaardigheid 'key' zijn. De organisatie die daarin slaagt is de organisatie die daar ook voordeel van kan genieten in materiële en immateriële zin. Een goed imago verkoopt. Anderzijds, een goed imago is niet te koop, maar vereist wel een forse investering.
 
Het managen van reputatie begint met het vaststellen van de echte kernwaarden van een organisatie, de wijze waarop daar in gedrag (ook tone at the top), symbolen (auto's, kleding, kantoorinrichting) invulling aan wordt gegeven en hoe dat in systemen en structuren verankerd wordt (bijvoorbeeld in verslaggeving). Een en ander dient consistent te gebeuren, extern en intern, waarbij de hele organisatie (enterprise wide) in al haar functies als stakeholder van die reputatie een rol spelen. Waar het bijvoorbeeld gaat om een kernwaarde als excelleren zou het gek zijn als HR een andere boodschap heeft dan marketing of de afdeling inkoop, In die zin is het rapporteren van een organisatie, de externe verslaggeving interessant, niet alleen vanuit de wettelijke verplichtingen, maar in dit geval vanuit de idee van geloofwaardigheid door transparantie, waaruit kan blijken dat de organisatie is wie zij zegt dat zij is.
 
Peter Schimmel, partner van Grant Thorton zal deze avond inleiden en de presentatie over reputatatiemanagement verzorgen. Peter is forensic accountant en publiceerde vele artikelen rond de thema’s ethiek, integriteit en transparantie. Lees Peter's visie omtrent 'Transparante bedrijfsvoering'.

Er zal tijdens de bijeenkomst ruimte zijn voor eigen inbreng en geput worden uit praktijkcases. Tijdens de pauze kunt u genieten van een uitgebreid buffet en groepsgewijs van gedachte wisselen met andere deelnemers over enige discussiepunten. Na afloop is er weer een gezellige netwerkborrel.
 
Deelname aan deze themabijeenkomst is voor leden van Financials For Financials gratis. Introducees zijn van harte welkom en betalen € 50,- voor hun deelname. Bij afmeldingen na 2 mei 2014 wordt € 50,- in rekening gebracht.

Voorafgaand aan de themabijeenkomst bent u van harte welkom op onze algemene ledenvergadering, aanvang 15.30 uur. Nadere informatie hierover volgt nog. U kunt zich hiervoor separaat aanmelden.
 
De bijeenkomst is gecertificeerd voor 3 PE-uren voor deelnemers die vooraf aangeven hier prijs op te stellen. Ingeval u opteert voor de 3 PE-uren wordt hiervoor een gelimiteerde vergoeding van € 150,- in rekening gebracht. Gaarne betaling vooruit.
 
Niet leden van Financials for Financials kunnen zich inschrijven voor € 250,- per deelnemer. Annulering van uw inschrijving kan tot 2 weken voorafgaand aan de bijeenkomst, hierna worden de normale kosten voor deze bijeenkomst zijnde € 250,- aan u in rekening gebracht.

U kunt zich rechtstreeks aanmelden voor deze bijeenkomst via de website van Financials for Financials.

Locatie
Kantoor ConQuaestor
Orteliuslaan 871
3528 BL Utrecht

Parkeren kan op P + R Papendorp (Mercatorlaan, 3528 BL Utrecht), hiervoor ontvangt u een uitrijkaart.

Event informatie

Bedrijf: ConQuaestor

Datum: 13 mei 2014

Inschrijven voor: 12 mei 2014

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals