Training Rente risico en pensioenfondsen

Event informatie

Bedrijf: EY

Datum: 21 mei 2014

Inschrijven voor: 20 mei 2014

Type event: Workshop

Doelgroep: Professionals

Bedrijf: EY

Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Hoe speelt u in op de ontwikkeling van de rente ?

Het beheer van geldstromen en de daaraan verbonden risico’s wordt steeds belangrijker maar ook complexer. Een pensioenfonds staat bloot aan rente risico, voortkomend uit de pensioenverplichtingen en de vastrentende waarden die op de balans voorkomen.

Gedurende de training wordt ingegaan op de marktwaarde balans van een pensioenfonds, en hoe de waarde van pensioenverplichtingen en vastrentende waarden tot stand komen. Een belangrijke rol hierbij spelen de verschillende rentecurven die worden gehanteerd bij de vaststelling van deze waarden. Als de marktwaarde balans is vastgesteld, kan vervolgens met behulp van derivaten gestuurd worden ten behoeve van risico management doeleinden. Waar wil je als pensioenfonds echter op sturen? Gedurende de training gaan we onder andere in op de begrippen duration en modified duration, en hoe derivaten kunnen worden gebruikt om een potentieel duration gap tussen de beleggingen en verplichtingen te dichten. Vanuit het wettelijk kader zijn pensioenfondsen verplicht om een Vereist Eigen Vermogen te berekenen voor de risico’s waar ze aan staan blootgesteld, waaronder rente risico. Bij de training wordt de methodiek hiervoor uiteengezet.

Na afloop van de training weet u beter hoe de marktwaarde van beleggingen en verplichtingen tot stand komt, welke type rentes er onder andere te onderscheiden zijn en hoe een rentecurve wordt opgebouwd, hoe rente risico kan worden gekwantificeerd en hoe derivaten kunnen worden toegepast bij het mitigeren van rente risico.  

Programma

  • Marktwaarde balans van een pensioenfonds
  • Pensioenverplichtingen
  • Rentes en marktwaardebepaling
  • Duration en modified duration
  • Basispunt waarde / DV01
  • Derivaten bij pensioenfondsen
  • Vereist Eigen Vermogen

Methode
Behandeling van theorie, afgewisseld met praktijkvoorbeelden, evenals het direct toepassen van de theorie aan hand van cases. Een voorbeeld is de ontwikkeling op het gebied van marktwaardering van de balans. Ontwikkelingen en best practices die worden gehanteerd in de markt bij pensioenfondsen en financiële instellingen komen tijdens de training aan bod. De training is een brede opleiding voor treasures, controllers, medewerkers van financiële afdelingen en pensioenfondsen die regelmatig met rente risico in aanraking komen (bijvoorbeeld interne accountantsdienst en administratie), financieel managers, asset/investment managers, actuarissen en backoffice medewerkers. Op deze cursus zijn onze algemene cursusvoorwaarden van toepassing.

Contact

Liesbeth Zwierenberg
+31 (0)88-407 3163

Cursusdata en locatie

21 mei 2014 in Amsterdam

  • Tijd: 8.30-17.00 uur
  • Prijs: € 600,- (excl. BTW inclusief cursusmateriaal

Permanente Educatie

Door deelname aan deze training hebt u als actuaris of registeraccountant 6 PE-punten behaald. Ook registercontrollers en beleggingsanalisten kunnen in aanmerking komen voor de verplichte PE-punten. Conform de regeling permanente educatie voor leden van de Vereniging van Registercontrollers en leden van de Vereniging van Beleggingsanalisten is het echter uw eigen verantwoordelijkheid om vast te stellen of dit programma kwalificeert in het kader van permanente.

Event informatie

Bedrijf: EY

Datum: 21 mei 2014

Inschrijven voor: 20 mei 2014

Type event: Workshop

Doelgroep: Professionals

Events