Seminar Fiscale Specialisme - 8 mei

Bedrijf
BDO
Datum
08 mei 2014
Inschrijven voor
07 mei 2014
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Seminar Fiscale Specialisme - 8 mei

Locatie : Rotterdam

U komt in uw praktijk vast diverse situaties tegen waarbij uw klant specialistische fiscale kennis kan gebruiken. Meestal geen dagelijkse kost. Toch is het belangrijk dat fiscale kansen en bedreigingen voor uw klant zo goed mogelijk in beeld zijn zodat alle mogelijkheden worden benut en tegenvallers worden voorkomen. Onze specialisten beschikken over deze kennis en ervaring. In dit seminar laten wij u zien op welke wijze wij u en uw klant kunnen ondersteunen.

Programma
Het seminar wordt gehouden in het Novotel Brainpark te Rotterdam. Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom. Btw-wetgeving, Estate planning voor ondernemer en DGA en Fiscale procesvoering zijn de onderwerpen welke deze middag aan bod komen. Wij sluiten rond 17.30 uur af met een borrel en een hapje. 

Programma
15:00 – 15:30 uur Ontvangst gasten
15:30 – 16:05 uur BTW
16:05 – 16:40 uur Estate planning
16.40 – 17.00 uur Pauze
17:00 – 17.35 uur Fiscale procesvoering
17:35 – 19:00 uur Afsluiting met borrel

Locatie
Novotel Rotterdam Brainpark
K.P. van der Mandelelaan 150

Sprekers en onderwerpen
Btw-wetgeving - Bastian Beulens

Bij uw klanten zijn de situaties waarin de omzetbelasting een rol speelt talrijk. Teneinde u in staat te stellen uw klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn met betrekking tot de btw, gaan wij in het seminar de volgende aspecten behandelen:

 • De btw-behandeling van (internationale) goederenleveringen en diensten;
 • De aanwezigheid van een vaste inrichting of een fiscale eenheid voor de btw;
 • Dubieuze debiteuren;
 • Doorbelasten van kosten;
 • De verhuur van onroerend goed;
 • Administratieve vereisten.

Door middel van voorbeelden zullen wij de btw-behandeling van de hiervoor genoemde aspecten toelichten. Ook gaan wij in op onze optimale samenwerking, waarbij onze specifieke fiscale kennis in overleg met u wordt ingezet bij uw klanten.

Estate planning voor ondernemer en DGA - Jessica Cantineau

Heeft u de financiële en fiscale risico’s voor uw klant bij eventuele (echt)scheiding of onverhoopt overlijden in beeld? Niet iets waar u dagelijks bij stilstaat, maar toch iets waaraan aandacht moet worden besteed. Met goede Estate Planning kunt u een hoop problemen voor uw klant voorkomen. Dit omvat diverse maatregelen om vermogen tijdens leven en bij overlijden fiscaal gezien zo voordelig mogelijk over te dragen naar de volgende generatie(s). Bij Estate planning kunt u onder andere denken aan:

 • Relatievermogensrecht (huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap);
 • Testamenten;
 • Het afwikkelen van nalatenschappen;
 • Schenkingen;
 • Vermogensafwikkeling bij echtscheiding;
 • Bedrijfsopvolging.
  Lastige materie waarbij u, naast juridische aspecten, ook te maken krijgt met fiscaliteit in de vorm van schenkbelasting, erfbelasting en inkomstenbelasting. Onze praktijk leert ons dat huwelijkse voorwaarden, testamenten en statuten vaak niet (meer) fiscaal optimaal of conform de wensen van een klant zijn vormgegeven. Vooral voor het kunnen toepassen van de Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de inkomstenbelasting en de erfbelasting bij schenking of onverhoopt overlijden van een ondernemer of DGA speelt Estate Planning een belangrijke rol. In dit onderdeel van het seminar komt, aan de hand van onze praktijkervaring, een aantal valkuilen bij bedrijfsopvolging aan de orde. U en uw klanten kunnen hiermee voordeel behalen!

  Fiscale procesvoering - Radjen BisessarEen fiscale procedure voeren is voor de meeste ondernemers en hun adviseurs geen dagelijkse kost. Gelukkig maar. In het incidentele geval waarin wel een fiscale procedure moet worden gevoerd, moet de zaak zo goed mogelijk worden aangepakt. Naast vakinhoudelijke kennis is een grondige kennis van de spelregels en proceservaring erg belangrijk om een procedure succesvol te kunnen voeren. Onze specialisten beschikken over deze kennis en ervaring.

  Onze bijstand is altijd op maat en varieert van het inschatten van de kans op succes tot het namens u en uw cliënt voeren van een procedure. Maar uiteraard behoort een tussenvariant, zoals bijvoorbeeld het geven van een second opinion, ook tot de mogelijkheden. Wij staan u graag bij voor uw cliënten. Vertrouwen in en respect voor elkaar staan hierbij voorop.

  Inschrijven en meer informatie
  Deelnemen aan het seminar fiscale specialismen is kosteloos. U kunt zich direct aanmelden voor de bijeenkomsten via het online inschrijfformulier.

  Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Liane van Gaalen via (010) 242 46 00.

Event informatie

Bedrijf: BDO

Datum: 08 mei 2014

Inschrijven voor: 07 mei 2014

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals