Rondetafel Commissarissenonderzoek

Bedrijf
Datum
30 januari 2014
Inschrijven voor
20 januari 2014
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Rondetafelsessie Commissarissenonderzoek 

In 2013 hebben weer veel commissarissen en voor het eerst secretarissen van RvC’s een bijdrage geleverd aan de meningsvorming en het richting geven ten behoeve van de verdere professionalisering van het commissariaat. De resultaten van het onderzoek zijn, mede op verzoek van diverse commissarissen, in een aantal deelrapporten verwerkt.

Deel l – Trends, ontwikkelingen, agenda en overall oordeel RvC

In het eerste rapport wordt ingegaan op het centrale referentiepunt van het commissariaat, namelijk de organisatie/het bedrijf. Waar staat dit naar verwachting over 5 tot 10 jaar, wat zijn de assets en wat zijn de hobbels die moeten worden genomen en wat betekent één en ander voor werkwijze en samenstelling van de RvC. Alle andere vragen staan in het licht van deze basispremissen. Ook zijn in het eerste deelrapport de onderwerpen opgenomen die het afgelopen jaar de meeste tijd hebben gekost en welke dat naar verwachting zullen zijn voor het komend jaar. Een totaal oordeel over de kernpunten/aandachtgebieden van RvC’s en de bijbehorende ambitieniveaus vormen een logische opstap voor een nadere uitwerking in de volgende deelrapporten.

Op 30 januari organiseert Grant Thornton een rondetafelsessie voor commissarissen. Tijdens deze sessie zullen de uitkomsten worden gepresenteerd en besproken, samen met uw collega-commissarissen. Ook zal er een gastcommissaris aanwezig zijn die zijn of haar bevindingen met uw deelt.

Programma

09.30 uur: Ontvangst
10.00 uur: Start rondetafelsessie: introductie aanwezigen en presentatie resultaten onderzoek
11.00 uur: Koffiebreak
11.15 uur: Start rondetafeldiscussie: met een introductie van een gastcommissaris
12.30 uur: Afsluiting en lunch

Locatie

Grant Thornton (kantoor Amsterdam)
De Passage 150
1101 AX  Amsterdam

Let op: volg nauwkeurig de routebeschrijving van onze website aangezien niet alle navigatiesystemen u zullen leiden naar onze garage.

Aanmelden

U kunt zich kosteloos aanmelden via onderstaand formulier. Doe dit bij voorkeur voor 20 januari 2014.

Event informatie

Bedrijf: Grant Thornton

Datum: 30 januari 2014

Inschrijven voor: 20 januari 2014

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals