Training - Managen van Projecten - 26 november

Bedrijf
P2
Datum
26 november 2013
Inschrijven voor
25 november 2013
Type event
Workshop
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Training Managen van Projecten

Na afloop van de opleiding heeft de deelnemer:

  • Inzicht in de projectmatige aanpak
  • Vaardigheid in het toepassen van de projectmatige aanpak op eigen opdrachten;
  •  Inzicht in de rol van projectmanager, ook in relatie tot andere projectrollen en de lijnorganisatie
  • Inzicht in de mentaliteit en de manier van werken van projectteams
  • Vaardigheid in het ontwikkelen en managen van  projectteams
  • Inzicht in organisatorische voorwaarden voor succesvol projectmanagement

Lesprogramma:
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

De projectaanpak, management van resultaten en doelen, faseren en werkverdelingsstructuur, beheersen (ook in relatie tot verschillende type projecten), beslissen, rollen / bevoegdheden in en rond een project, vorming van project teams en het opstarten van projecten. Binnen dit kader is er voldoende ruimte voor specifieke leervragen van deelnemers uit hun praktijk.   

Werkvorm:
De opleiding bestaat uit 3 blokken. Voorafgaand aan het eerste blok volgen deelnemers de e-learning over principes van projectmatig werken en vullen zij een intakeformulier in. Tussen de blokken wordt gewerkt aan zelf geformuleerde huiswerkopdrachten.

Tijdens het eerste blok wordt gewerkt aan de hand van een presentatie met de theorie over 'projectmatig werken'. Met behulp van korte inleidingen, gevolgd door toepassingsoefeningen worden de beoogde inzichten verworven. Vaardigheid wordt vergroot door het toepassen van de stof op eigen projecten die worden ingebracht door deelnemers, eventueel afgewisseld met oefenen op een voorbeeldcasus. Dit wordt aangevuld met resultaatgerichte discussies rond een 'thema' uit de praktijk van deelnemers om aan te sluiten bij hun leerbehoeftes op dat moment. Afdrukken van dia’s uit de presentatie worden uitgereikt.

Het tweede blok bestaat allereerst uit doornemen huiswerk eigen project zoals afgesproken aan einde blok 1. Daarna volgt er een inleiding over het vormen van teams waarna met de inhoud uit blok 1 wordt geoefend in een project simulatie. Ter afronding worden resterende vragen geïnventariseerd en behandeld. Daarnaast worden onderwerpen voor blok 3 vastgesteld.

Het derde blok betreft maatwerk waarbij praktijksituaties van de deelnemers en hun projecten centraal staan. Aan het einde van het tweede blok wordt met de deelnemers afgestemd wat er het derde blok op het programma staat.

Data
De trainingsdagen zijn gepland op:

  • Blok 1: 23 en 24 oktober 2013
  • Blok 2: 6 en 7 november 2013
  • Blok 3: 26 november 2013

Kosten
De kosten van de training bedragen € 2.900,- exclusief BTW.  Dit is inclusief e-learning, materialen, locatie en cateringkosten.

Inschrijven
Stuur een email naar Alice - a.leclercq@p2.nl - of bel 0418 664744 (Alice of Jerney).

Event informatie

Bedrijf: P2

Datum: 26 november 2013

Inschrijven voor: 25 november 2013

Type event: Workshop

Doelgroep: Professionals