De Rekenkamerfunctie vanaf maart 2014

Bedrijf
BMC
Datum
18 augustus 2013
Inschrijven voor
17 september 2013
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Op woensdag 18 september 2013 organiseert BMC een conferentie over de toekomst van de Reken­kamerfunctie, in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Interessante sprekers, waaronder prof. dr. Michiel Herweijer en dr. Gerrit Hagelstein, geven hun visie op het functioneren van gemeentelijke Rekenkamer(commissie)s, nu en in de toekomst. Een actueel thema, gezien de bezuinigingen van veel gemeenten op het budget voor onderzoek, terwijl de decentralisatie van rijkstaken vraagt om een stevige verankering van de Rekenkamerfunctie op lokaal niveau (minister van BZK, Dr. R.H.A. Plasterk).

Centraal staat de vraag: Hoe kan de Rekenkamerfunctie na de raadsverkiezingen van 2014 worden georganiseerd, gezien de ervaringen tot nu en de noodzaak om beter te presteren met minder geld. Wat kan de griffier de nieuwe gemeenteraad het best adviseren?

Tijdens de conferentie zullen de consequenties worden besproken van het onderzoek naar de institutionele vormgeving van gemeentelijke Rekenkamers en Rekenkamercommissies, dat recent is uitgevoerd in opdracht van de NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies). Na de inleidingen is er discussie met bijdragen van de moderatoren Edzard van Holthe, mr. Paul van Ruitenbeek en drs. Jan Bouke Zijlstra over hun ervaringen met de inhoud en de vorm van de Rekenkamerfunctie in hun gemeente. BMC legt een nieuw ontwikkelde scan aan u voor om in uw eigen gemeente de Rekenkamerfunctie te evalueren.

Programma
13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.30 uur Opening door de dagvoorzitter, prof. dr. Marcel Boogers
13.45 uur De staat van de rekenkamer, consequenties van het onderzoek door de NVRR, dr. Gerrit Hagelstein
14.15 uur De diverse vormen van de Rekenkamerfunctie met hun voor- en nadelen, prof. dr. Michiel Herweijer
14.45 uur Discussie in groepen over de ervaringen met de Rekenkamer(commissie) in de eigen gemeente. Keuze uit:
1. Rekenkamercommissie met gemengde samenstelling (raadsleden en externen)
2. Rekenkamer(commissie) met externe samenstelling
3. Rekenkamer met één directeur
15.30 uur Pauze
15.45 uur Reflectie hoe de Rekenkamerfunctie is te versterken, prof. dr. Marcel Boogers 16.15 uur Presentatie Evaluatiescan Rekenkamerfunctie, drs. Hans Slooijer MSM
16.30 uur Afsluiting

Locatie en doelgroep
De conferentie vindt plaats in het kantoorpand van BMC te Amersfoort.

Deze conferentie is bedoeld voor griffiers, voorzitters en secretarissen van Rekenkamer(commissie)s en raadsleden.

Meer informatie
Een aantal dagen voor de conferentie ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving per e-mail. Aan het bijwonen van de conferentie zijn geen kosten verbonden. Neem voor meer informatie contact op met mevrouw Melissa Jansen, afdeling PR & Marketing, via telefoonnummer 033 – 496 52 00

Event informatie

Bedrijf: BMC

Datum: 18 augustus 2013

Inschrijven voor: 17 september 2013

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals