Training Business Process Management

Bedrijf
Datum
27 mei 2013
Inschrijven voor
26 mei 2013
Type event
Workshop
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

DCE Consultants organiseert op 27, 28 en 29 mei 2013 een 3-daagse BPM training.

Een praktische aanpak voor het creëren van bedrijfswaarde door toepassing van Business Process Management. 

Klaar zijn voor de klantwens van morgen
Betere dienstverlening én kostenreductie staan hoog op de agenda. Maar hoe krijgt u dat voor elkaar in deze tijd? Hardere concurrentie, krimpende budgetten, strakkere afspraken met klanten, waar moet de verbetering beginnen? Welke projecten leveren nu echt een bijdrage aan uw bedrijfsdoelstellingen?

Introductie van Business Process Management (BPM) leidt tot een significant betere bedrijfsvoering. Dit is merkbaar in het directe klantcontact (front office), de administratieve afhandeling (back office) en in de benutting van de distributiekanalen. Het introduceren van BPM in een tempo dat bij uw organisatie past, verstevigt de grip op de bedrijfsvoering. Uitgangspunten daarbij zijn:

 • het centraal stellen van klanten en doelgroepen;
 • een integraal ingerichte klant-totklantketen;
 • concrete sturing op prestaties aan de klant. 

Na deze training bent u in staat om:

 • bedrijfsprocessen te benoemen vanuit klantperspectief;
 • de met BPM behaalde winst vast te stellen en uit te leggen aan aandeelhouders, bestuur, (mede) directieleden of management;
 • een scan te maken van uw organisatie, zodat u weet in hoeverre uw organisatie in staat is BPM daadwerkelijk door te voeren;
 • procesverbeteringen door middel van bijvoorbeeld Lean Six Sigma te plaatsen binnen een BPM programma;
 • een concrete opdrachtformulering te maken die leidt tot een optimale bedrijfsvoering met behoud van winstmarges;
 • een gedegen plan van aanpak op te stellen voor het bereiken van een excellente bedrijfsvoering;
 • de consequenties in te schatten voor de organisatie en de medewerkers;
 • de implementatie(snelheid) van BPM te relateren aan de binnen uw organisatie heersende cultuur;
 • de valkuilen te herkennen en deze om te buigen naar succesfactoren. 

Kenmerken
In de training worden de vijf inrichtingsaspecten van BPM behandeld. Door het uitwerken van cases leert u concrete invulling te geven aan deze aspecten. DCE heeft op basis van haar ervaringen voor elk van de inrichtingsaspecten een eigen aanpak ontwikkeld, die in deze training uitgebreid aan bod komen. Tijdens deze driedaagse training leert u tevens:

 • het huidige niveau van BPM volwassenheid vast te stellen voor uw organisatie;
 • vanuit dit niveau een concreet verbeterplan op te stellen om daarmee stapsgewijs BPM in te voeren op weg naar een excellente bedrijfsvoering;
 • van de ervaringen van andere organisaties. 

De training sluit naadloos aan op methoden van procesverbetering zoals Lean en Six Sigma. 

Doelgroep:

De doelgroep van deze training is:

 • procesmanagers en verantwoordelijk lijnmanagement;
 • informatiemanagers en -coordinatoren;
 • hoofden procesondersteuning;
 • O&I adviseurs, business- en procesanalisten;
 • functionarissen die in een Business Process Management programma werken of daarin gaan starten.

Trainers
De trainers van de training ‘Business Process Management’ zijn Peter Pottjewijd (Principal Consultant bij DCE Consultants), Niki van der Wielen (Consultant bij DCE Consultants) en Arjen Visker (Consultant bij DCE Consultants). 

Datum: 27, 28 en 29 mei 2013

Plaats: Bilderberg Europa Hotel Den Haag

Kosten: € 1.595,- per persoon (excl. 21% BTW)

Tijdschema: 09.00 – 17.00 (dag 1 en dag 2), 09.00 – 16.30 (dag 3) 

Inschrijven
U kunt zich direct inschrijven door een email te sturen naar peter.pottjewijd@dceconsultants.com. Wilt u hierbij in de onderwerp-regel aangeven dat het gaat om een aanmel-ding voor de BPM training? Wij mailen u dan een bevestigingsbrief, routebeschrijving en de factuur. 

Meer informatie
Voor meer informatie neem contact op met Peter Pottjewijd, tel. 06-53478007.

Event informatie

Bedrijf: DCE Consultants

Datum: 27 mei 2013

Inschrijven voor: 26 mei 2013

Type event: Workshop

Doelgroep: Professionals