D&A

D&A adviseert en begeleidt organisaties in de gezondheidszorg bij het ontwikkelen van een digitale strategie en de slimme toepassing van informatie en digitale technologieën in het zorgproces. We adviseren op strategisch en tactisch niveau, vanuit diepgaande kennis van de zorg, met een flinke dosis pragmatisme.

D&A is in 2000 opgericht vanuit de overtuiging dat IT wezenlijk kan bijdragen aan kwalitatieve, effectieve en efficiënte zorg. In ons bestaan hebben we vele adviestrajecten, programma’s en implementatieprojecten begeleid bij ziekenhuizen, GGZ instellingen, VVT, gehandicaptenzorg, laboratoria, regionale zorgorganisaties en koepels. D&A begeleidt haar klanten van ‘strategie tot uitvoering’. We beslaan het hele palet van strategie naar roadmap tot en met adoptie door de zorgprofessionals.

In de afgelopen 20 jaar is er veel veranderd. De digitalisering van zorg heeft een verdere vlucht genomen. De meeste ziekenhuizen werken inmiddels volledig digitaal en andere zorgsectoren volgen in hoog tempo. De digitalisering in de zorg zal de komende jaren nog harder gaan dan de afgelopen 20 jaar. D&A zet zich in om de digitale transformatie van de zorg soepel te laten verlopen.

Onze aanpak

De aanpak van D&A is pragmatisch, gebaseerd op vakmanschap, met oog voor het resultaat en voor de mensen. We noemen dit: zorgdigitalisering met vernieuwend vakmanschap. Bij ons krijg je geen dikke rapporten. Wat we wel brengen is visie, ervaring, structuur en energie om een vernieuwing daadwerkelijk te realiseren én te borgen. 

Onze consultants

De zorg zit in ons DNA. We werken allemaal bewust voor en in de zorg. Daar liggen onze wortels of daar ligt ons hart. Door onze jarenlange ervaring kennen we de zorg en digitalisering voor de zorg door en door. Die kennis combineren we met vakmanschap op het gebied van advisering, projectmanagement, strategie en architectuur.

Onze consultants betrekken zorgprofessionals actief bij het inbedden van innovaties in het zorgproces zodat er effectieve nieuwe werkwijzen en interacties ontstaan. 

D&A | Nieuws