Medior HR Consultant

Conclusion

Vacature informatie

Bedrijf: Conclusion

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau:

Arbeidsvoorwaarden: marktconform

Deze vacature is niet meer vacant

Medior HR Consultant
Deze vacature betreft een functie bij Human Capital Group, onderdeel van Conclusion.

Doel van de functie
Het leveren van een bijdrage aan de acquisitie van, het adviseren bij en het aansturen en realiseren van HR- en organisatieveranderingstrajecten.

Plaats in de organisatie
Bedrijfseenheid: Human Capital Group
Afdeling: Performance Strategies
Rapporteert aan: Managing Consultant
Functionele rapportage: Projectleider
Geeft hiërarchisch leiding aan: -
Werkt nauw samen met: Teamleden

Benodigde opleiding, kennis, vaardigheden en ervaring

 • Afgeronde, relevante opleiding op tenminste Hbo-niveau, aangevuld met theoretische (en praktische) kennis van HR en organisatie-inrichting en -besturing. Volgt ontwikkelingen op het vakgebied.
 • Analytisch vermogen.
 • Kennis van kerncompetenties en diensten van Human Capital Group alsmede van de producten en dienstenportfolios van andere Conclusion bedrijven en haar concurrenten. Houdt kennis up to date.
 • Kennis van projectmanagement.
 • Kennis van en ervaring met veranderingstrajecten op het samenhangende gebied van HR en organisatie.
 • Flexibele, coöperatieve en klantgerichte attitude. Representatief. Weet vertrouwen bij de klant te wekken en te behouden. Commercieel vaardig.
 • Communicatieve vaardigheden. In staat een stabiel netwerk te onderhouden. In bezit van basisadviesvaardigheden.
 • Enige ervaring met en in bezit van basisvaardigheden in het aansturen van teams. Geeft het goede voorbeeld. Weet reële, uitdagende en haalbare doelen te stellen en teamleden te motiveren de gewenste resultaten te behalen. Schept voorwaarden waaronder teamleden kunnen en willen presteren. In staat om de noodzaak voor bijsturing te signaleren.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal. Kan helder en zakelijk rapporteren. Kan zelfbewust en overtuigend presenteren.

  Activiteiten
 • Positioneert Human Capital Group in de markt als logische partner als het gaat om advies op het samenhangende gebied van HR en organisatie. Onderhoudt relaties met bestaande opdrachtgevers zodanig dat dit leidt tot een verbreding dan wel een verdieping van de relatie.
 • Levert een bijdrage aan de acquisitie van opdrachten. Peilt behoeften bij (potentiële) opdrachtgevers en vertaalt deze naar (maatwerk) diensten die door Human Capital Group geleverd kunnen worden. Signaleert mogelijkheden die leiden tot nieuwe opdrachten.
 • Adviseert opdrachtgevers over een passende structurering en besturing van de HR- en bedrijfsprocessen en de ondersteuning er van door systemen (w.o. ICT). Streeft naar het vergroten van de effectiviteit en efficiency van de klantorganisatie.
 • Voert veranderingsprocessen in de klantorganisatie zodanig uit dat de gewenste veranderingen tijdig en volledig worden geïmplementeerd. Houdt daarbij rekening met organisatiekundige, bedrijfseconomische en ICT aspecten.
 • Stuurt organisatieveranderingstrajecten aan. Bewaakt de voortgang en informeert daar zowel de klantorganisatie als de Business Unit Manager / Managing Consultant en/of Projectleider regelmatig over. Begeleidt teamleden die zijn ingezet. Met als resultaat dat de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van trajecten binnen het budget, geraamde tijd, geraamde inzet van capaciteit en geldende kwaliteitsprocedures worden behaald.
 • Informeert de Business Unit Manager / Managing Consultant tijdig en volledig over de voortgang en resultaten van trajecten, mogelijkheden voor nieuwe opdrachten, ontwikkelingen bij de opdrachtgevers specifiek en de markt in het algemeen.
 • Stelt zich regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de ‘eigen’ business unit en die binnen de overige business units en kerncompetenties. Bewerkstelligt synergie tussen medewerkers van verschillende afdelingen en disciplines zodanig dat combinaties van deskundigheden kunnen worden ingezet in (nieuwe) opdrachten bij (nieuwe) opdrachtgevers of leiden tot nieuwe diensten.
 • Levert een bijdrage aan het interne opleidingsprogramma van Human Capital Group. Verzorgt in voorkomende gevallen de trainingen zelf.
 • Levert een bijdrage aan de voorbereiding van in- en externe publicaties en presentaties.
 • Levert een bijdrage aan de werving van nieuwe medewerkers.

  Solliciteren?

  Stuur een open sollicitatie naar: recruitment@conclusion.nl

Vacature informatie

Bedrijf: Conclusion

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau:

Arbeidsvoorwaarden: marktconform

Meer vacatures

Vacatures