Senior HR Consultant

Conclusion

Vacature informatie

Bedrijf: Conclusion

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau:

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Deze vacature is niet meer vacant

Senior HR Consultant

Deze vacature betreft een functie bij Human Capital Group, onderdeel van Conclusion.

Doel van de functie
Het leveren van een bijdrage aan de acquisitie van, adviseren bij en aansturen van complexe HR- en organisatieveranderingstrajecten.

Plaats in de organisatie
Bedrijfseenheid: Human Capital Group
Afdeling: Performance Strategies
Rapporteert aan: Managing Consultant
Functionele rapportage: Projectleider
Geeft hiërarchisch leiding aan: -
Werkt nauw samen met: Teamleden

Benodigde opleiding, kennis, vaardigheden en ervaring
Afgeronde, relevante opleiding op tenminste Hbo-niveau, aangevuld met theoretische en praktische kennis van HR en organisatie-inrichting. Volgt ontwikkelingen op het vakgebied.

 • Analytisch vermogen
 • Brede kennis van kerncompetenties en diensten van Human Capital Group alsmede van de producten en dienstenportfolios van andere Conclusion bedrijven en haar concurrenten.  Houdt kennis up to date
 • Diepgaande kennis van één of meer specifieke onderdelen van voor Human Capital Group relevante vakgebieden
 • Kennis van de competenties van de teamleden/collega’s.
 • Deskundig op het gebied van projectmanagement en/of één of meer vakgebied(en).
 • Uitgebreide kennis van en ruime ervaring met veranderingstrajecten op het samenhangende gebied van HR en organisatie.
 • Flexibele, coöperatieve en klantgerichte attitude.  Relatiebeheerder.  Representatief. Weet vertrouwen bij de klant te wekken en te behouden.  Commercieel vaardig.
 • Communicatieve vaardigheden.  In staat een stabiel netwerk te op en uit te bouwen. Kan op vele niveaus in de eigen en klant-organisatie opereren.  In bezit van goede adviesvaardigheden.
 • Ervaring met en vaardig in het aansturen van teams.  Geeft het goede voorbeeld. Weet reële, uitdagende en haalbare doelen te stellen en teamleden te motiveren de gewenste resultaten te behalen.  Schept voorwaarden waaronder teamleden kunnen en willen presteren.  Heeft vaardigheden om constructief ‘bij te sturen’.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal. Kan helder en zakelijk rapporteren en publiceren.  Kan zelfbewust en overtuigend presenteren.

Activiteiten

 • Positioneert Human Capital Group in de markt als logische partner als het gaat om advies op het samenhangende gebied van HR en organisatie.  Beheert relaties met bestaande opdrachtgevers zodanig dat dit leidt tot een verbreding dan wel een verdieping van de relatie.  Onderhoudt contacten met potentiële opdrachtgevers zodanig dat dit leidt tot nieuwe relaties.
 • Levert een bijdrage aan de acquisitie van opdrachten.  Peilt behoeften bij (potentiële)opdrachtgevers en vertaalt deze naar (maatwerk) diensten die door Human Capital Groupgeleverd kunnen worden.  Brengt offertes uit die leiden tot nieuwe opdrachten.
 • Adviseert opdrachtgevers over een passende structurering en besturing van de HR- en bedrijfsprocessen en de ondersteuning er van door systemen (w.o. ICT).  Streeft naar het vergroten van de effectiviteit en efficiency van de klantorganisatie.
 • Geeft veranderingsprocessen in de klantorganisatie zodanig vorm dat de gewenste veranderingen tijdig en volledig worden geïmplementeerd. Houdt daarbij rekening met organisatiekundige, bedrijfseconomische en ICT aspecten.
 • Stuurt complexe organisatieveranderingstrajecten aan.  Stelt de planning van de trajecten op.  Bewaakt de voortgang en informeert daar zowel de klantorganisatie als de Business Unit Manager / Managing Consultant en/of Projectleider regelmatig over.  Zorgt voor de inzet van de juiste mensen en middelen.  Begeleidt teamleden die zijn ingezet.  Met als resultaat dat de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van trajecten binnen het budget, geraamde tijd, geraamde inzet van capaciteit en geldende kwaliteitsprocedures worden behaald.
 • Informeert de Business Unit Manager / Managing Consultant tijdig en volledig over de voortgang en resultaten van trajecten, mogelijkheden voor nieuwe opdrachten, ontwikkelingen bij de opdrachtgevers specifiek en de markt in het algemeen.
 • Stelt zich regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de ‘eigen’ business uniten die binnen de overige business units en kerncompetenties.  Bewerkstelligt synergie tussen medewerkers van verschillende afdelingen en disciplines zodanig dat combinaties van deskundigheden kunnen worden ingezet in (nieuwe) opdrachten bij (nieuwe) opdrachtgevers of leiden tot nieuwe diensten.
 • Levert een bijdrage aan het interne opleidingsprogramma van Human Capital Group. Verzorgt in voorkomende gevallen de trainingen zelf.
 • Publiceert in- en extern en houdt presentaties.
 • Begeleidt en coacht startende collega consultants.  Zorgt er voor dat de competenties van medewerkers afgestemd blijven op (toekomstige) opdrachten.
 • Levert een bijdrage aan de werving van nieuwe medewerkers.  Voert selectiegesprekken. Beoordeelt de geschiktheid van kandidaten voor functies.  Adviseert de Business Unit Manager omtrent het aangaan dan wel verbreken van dienstverbanden.

Solliciteren
Om te solliciteren voor de functie van Senior HR Consultant bij Conclusion, stuur je CV en motivatie naar jeroen.wijnen@cfit.nl of neem contact op via 071 - 560 1270.

Vacature informatie

Bedrijf: Conclusion

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau:

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Meer vacatures

Vacatures