Professioneel Gemeentelijk Vastgoed

Twynstra Gudde

Kansen voor gemeentelijk vastgoed nog onbenut Gemeenten laten kansen op het gebied van vastgoed onbenut.

Rapporten