Business Case Nieuw Dierenpark Emmen

Twynstra Gudde

Twynstra Gudde heeft in opdracht van de gemeenteraad van Emmen de haalbaarheid onderzocht van het geplande nieuwe dierenpark aan de rand van het centrum.

Rapporten