Marktanalyse Verzekeringsbranche 2011

IG&H Consulting & Interim

De verzekeringsbranche gaat een markttransformatie tegemoet. Verzekeraars zullen zich daarom moeten aanpassen aan de nieuwe spelregels.

In tegenstelling tot gangbare opvattingen is de rol van verzekeraars op de markt voor individueel en collectief pensioen allerminst uitgespeeld. Wel zullen verzekeraars zich moeten aanpassen aan de nieuwe spelregels, met steviger tegenspel. Een markttransformatie wacht. Dit is de hoofdconclusie van het rapport over de toekomst van Nederlandse levens- en pensioenverzekeraars, dat ABN Amro en IG&H Consulting samen uitbrengen.

Nederlandse levensverzekeraars hebben, geholpen door overheidsbeleid en een langdurig positief beursklimaat, lange tijd nauwelijks de tucht van de markt gevoeld in het segment voor levens- en pensioenverzekeringen. Handelend vanuit een voorkeurspositie drukten zij daarbij hun stempel op een markt die, met in totaal ruim €1.000 miljard aan uitstaand vermogen, een essentieel onderdeel van de financiële sector en de Nederlandse economie in het algemeen vormt.

Enkele belangrijke elementen uit het rapport:

  • Banksparen heeft de markt voor individueel leven in hoog tempo opengebroken voor banken, maar verzekeraars herwinnen terrein.
  • De markt voor collectief pensioen wordt door introductie van de PPI eveneens opengebroken voor nieuwe toetreders (o.a. banken, vermogensbeheerders), waardoor verzekeraars marktaandeel dreigen te verliezen, maar ook verzekeraars kunnen daarin een rol gaan spelen
  • In het ‘defined benefit’-segment van de collectieve pensioenmarkt verwachten de onderzoekers van ABN Amro en IG&H Consulting dat de komende tien jaar 100 tot 150 pensioenfondsen zullen ophouden te bestaan. Dit brengt tot EUR 200 miljard aan vermogen ‘in beweging’, waarvan een deel bij verzekeraars met een voldoende sterke kapitaalsbasis terecht kan komen.
  • In de ‘defined contribution’-pensioenmarkt hebben verzekeraars al wel een stevige positie, zeker ook vanwege hun distributiepositie. Zij dienen hier echter doortastend te handelen om nieuwe toetreders voor te blijven

Hierbij verleen ik IG&H Consulting & Interim toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken om contact met mij op te nemen betreffende de publicatie. (verplicht)
Uw gegevens worden niet aan andere partijen kenbaar gemaakt.
Meld mij aan voor de Consultancy.nl Nieuwsbrief