Bezuinigen op of met ICT

EY

Het slimmer inzetten van ICT en in veel mindere mate het bezuinigen op ICT biedt volop kansen voor de overheid om minder geld uit te geven.

Het slimmer inzetten van ICT en in veel mindere mate het bezuinigen op ICT biedt volop kansen voor de overheid om minder geld uit te geven. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Bezuinigen op óf met ICT’ van Ernst & Young onder 601 ambtenaren naar de mogelijkheden om te bezuinigen op ICT of te besparen door het slimmer inzetten van ICT binnen de overheid. Van de ambtenaren is 68% van mening dat het beter gebruikmaken van de ICT-mogelijkheden de grootste besparing oplevert.

Ambtenaren geven aan dat bezuinigen op ICT weinig gaan opleveren. Om een structurele kostenbesparing bij de overheid te realiseren is het belangrijker om te innoveren met behulp van de mogelijkheden die ICT biedt. Ruim 41% van de ondervraagden geeft aan dat de mogelijkheden van procesinnovatie met behulp van ICT te weinig worden benut. Guill van den Boom, Partner bij Ernst & Young: “Procesinnovatie kan bijdragen aan besparingen omdat het streeft naar het efficiënter inrichten van processen. Een voorbeeld hiervan is het bundelen van meerdere vergunningsaanvragen in één digitale aanvraag van een burger of bedrijf. De aanvraag wordt vervolgens geautomatiseerd gesplitst en neergelegd bij je juiste afdeling of instantie. Dit is een voorbeeld waarbij de onnodige stappen in de keten worden verwijderd.”

Hierbij verleen ik EY toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken om contact met mij op te nemen betreffende de publicatie. (verplicht)
Uw gegevens worden niet aan andere partijen kenbaar gemaakt.
Meld mij aan voor de Consultancy.nl Nieuwsbrief