Handboek Gemeentelijke Herindeling

Twynstra Gudde

Een gemeentelijke herindeling, het samenvoegen van twee of meer gemeenten, is een bijzondere en complexe opgave.

Rapporten