Bedrijfsvoeringsonderzoek Leusden

Twynstra Gudde

De gemeente Leusden kan meer dan vijf ton besparen door de ambtelijke organisatie te roerganiseren. Negen full time banen kunnen verdwijnen, wat een besparing zou opleveren van €540.000.

Rapporten