BMC voert organisatie assessment uit voor Den Helder

19 augustus 2002 Consultancy.nl

De gemeente Den Helder heeft eerder dit jaar adviesbureau BMC ingehuurd om een organisatie-assessment uit te voeren. Doel van het onderzoek was om de ernst van de problemen in de afdeling Sociale Dienst in kaart te brengen. Binnen de afdeling deden zich al ruime tijd verschillende problemen voor.

Het onderzoek bestond uit documentenanalyse, dossieronderzoek en interviews met personeel. Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen juli en augustus. Op 13 augustus zijn de bevindingen gepresenteerd aan het college en het personeel.

Gemeente Den Helder

Belangrijkste conclusies

BMC trof enkele items aan die als rode draden door het onderzoek liepen. De volgende rode draden zijn te onderkennen:
- het geheel ontbreken van sturing;
- instrumenten zijn niet betrouwbaar en niet actueel;
- de organisatie is niet in control';
- er zijn grote achterstanden en er is 'historische' ballast.

Naar aanleiding van de bespreking in de gemeenteraad, waarin uitleg is gegeven over het rapport van het adviesbureau, is besloten een verbetertraject op te zetten.

Consultancy Nieuws

BMC Nieuws

  • Politiek hervormt de Toekomst en onderzoeksagenda

    De Tweede Kamer heeft besloten de Toekomst- en onderzoeksagenda volgend jaar te hervormen. De politiek volgt hiermee advies van BMC op, dat in een onderzoek adviseerde om de T&O-agenda te beëindigen »

  • Sport & Zaken, KNHB en BMC lanceren Sportief Werken

    Sport & Zaken heeft het concept ‘Sportief Werken’ gelanceerd. In samenwerking met BMC en de Hockeybond gaat de stichting professionals stimuleren om sporten en werken te combineren bij sportverenigingen »