Berenschot: Strategie grootste uitdaging agrofoodsector

19 maart 2012 Consultancy.nl

Maar liefst 30% van de bedrijven in de agrofoodsector blijkt er niet in te slagen de bedrijfsstrategie te implementeren. Belangrijkste knelpunt bij het formuleren en realiseren van de bedrijfsstrategie is tijdgebrek van het management. Door de operationele drukte komen strategische keuzes in de verdrukking. Dit blijkt uit het Agrofood Strategy Trends onderzoek 2012 van adviesorganisatie Berenschot en het vakblad voor de voedingsmiddelenindustrie VMT.

Het onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van strategie werd uitgevoerd onder managers van ondernemingen die actief zijn in de agrofoodindustrie of direct daaraan gerelateerd. De resultaten werden vorige week tijdens het VMT Food Event gepresenteerd door Edwin Lambregts, managing consultant bij Berenschot.

Download het rapport: Agrofood Strategy Trends onderzoek 2012

Implementatie van strategie
De agrofoodsector blijkt minder succesvol te zijn in de implementatie van strategieën dan andere sectoren. 30% van de bedrijven geeft aan hier niet in te slagen. Belangrijkste knelpunt is tijdgebrek, 37% van de respondenten geeft dit aan. Opvallend is dat dit een duidelijk hoger percentage is dan de industrie in Nederland als geheel. Naast tijdgebrek speelt de grote onzekerheid in tijden van recessie een rol. Lambregts hierover: "Niemand weet waar de markt heen gaat. De tijd niet nemen voor strategische keuzes, leidt dan automatisch dat voortgaan met waar je mee bezig bent." Tegelijkertijd wijst hij op het gevaar van niet meebewegen met de (veranderende) markt en roept op tijd vrij te maken om een strategie vast te stellen.

Positief gestemd
Ondanks dat tijdgebrek een strategische aanpak in de weg staat, zijn de verwachtingen voor 2012 in de agrofoodsector positief. Bijna 42% van de Nederlandse agrofoodbedrijven verwacht dat de omzet in Nederland dit jaar zal toenemen, ruim 55% voorziet omzetgroei in het buitenland.

Onderscheiden op kwaliteit
Een andere uitkomst van het onderzoek is dat bedrijven zich vooral willen onderscheiden op kwaliteit. Maar liefst 67% geeft dit aan, pas op ruime afstand gevolgd door innovatie (36%) en service (34%). "De agrofoodsector is gefascineerd door het eigen product. De aandacht voor de klant is beperkt", concludeert Lambregts. Om op kwaliteit onderscheidend te kunnen zijn, is innovatie en R&D nodig. In de voedselverwerkende industrie benoemt 54% van de bedrijven innovatie dan ook als belangrijkste strategische issue.

Focus op product
De conclusie die is te trekken uit de top drie voor onderscheidende criteria (kwaliteit, innovatie en service) is dat de agrofoodsector aanbodgericht is. De indruk wordt versterkt doordat managers aangeven in beslag te worden genomen door operationele zaken.

Consultancy Nieuws

 • BCG organiseert Taste of Strategy voor topstudenten

  Van 16 tot 21 november organiseert The Boston Consulting Group de business course ‘A Taste of Strategy’. Tijdens de business course zullen talentvolle studenten een overnamestrategie ontwikkelen voor een wijnproducent »

 • Werknemers bouwsector en overheid honkvast

  Werknemers bij de overheid en in de bouwsector staan van alle sectoren het minst open voor een nieuwe baan. Terwijl in de handelssector ruim de helft van het personeel openstaat voor een nieuwe functie »

Berenschot Nieuws

 • Berenschot en Mazars openen JV kantoor in Zuid Afrika

  Mazars en Berenschot openen volgende week een joint venture kantoor in Zuid Afrika. Het nieuwe kantoor – genaamd ‘Mazars Berenschot South Africa’ – gaat organisatieadviesdiensten leveren aan publieke en private organisaties »

 • Berenschot: Een gemeente Vijfheerenlanden voordelig

  De kans dat de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tezamen de gemeente Vijfheerenlanden gaan vormen wordt steeds groter. Berenschot is ervan overtuigd dat dit voordelig zal werken, op zowel de korte als lange termijn »