Berenschot: Strategie grootste uitdaging agrofoodsector

19 maart 2012 Consultancy.nl

Maar liefst 30% van de bedrijven in de agrofoodsector blijkt er niet in te slagen de bedrijfsstrategie te implementeren. Belangrijkste knelpunt bij het formuleren en realiseren van de bedrijfsstrategie is tijdgebrek van het management. Door de operationele drukte komen strategische keuzes in de verdrukking. Dit blijkt uit het Agrofood Strategy Trends onderzoek 2012 van adviesorganisatie Berenschot en het vakblad voor de voedingsmiddelenindustrie VMT.

Het onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van strategie werd uitgevoerd onder managers van ondernemingen die actief zijn in de agrofoodindustrie of direct daaraan gerelateerd. De resultaten werden vorige week tijdens het VMT Food Event gepresenteerd door Edwin Lambregts, managing consultant bij Berenschot.

Download het rapport: Agrofood Strategy Trends onderzoek 2012

Implementatie van strategie
De agrofoodsector blijkt minder succesvol te zijn in de implementatie van strategieën dan andere sectoren. 30% van de bedrijven geeft aan hier niet in te slagen. Belangrijkste knelpunt is tijdgebrek, 37% van de respondenten geeft dit aan. Opvallend is dat dit een duidelijk hoger percentage is dan de industrie in Nederland als geheel. Naast tijdgebrek speelt de grote onzekerheid in tijden van recessie een rol. Lambregts hierover: "Niemand weet waar de markt heen gaat. De tijd niet nemen voor strategische keuzes, leidt dan automatisch dat voortgaan met waar je mee bezig bent." Tegelijkertijd wijst hij op het gevaar van niet meebewegen met de (veranderende) markt en roept op tijd vrij te maken om een strategie vast te stellen.

Positief gestemd
Ondanks dat tijdgebrek een strategische aanpak in de weg staat, zijn de verwachtingen voor 2012 in de agrofoodsector positief. Bijna 42% van de Nederlandse agrofoodbedrijven verwacht dat de omzet in Nederland dit jaar zal toenemen, ruim 55% voorziet omzetgroei in het buitenland.

Onderscheiden op kwaliteit
Een andere uitkomst van het onderzoek is dat bedrijven zich vooral willen onderscheiden op kwaliteit. Maar liefst 67% geeft dit aan, pas op ruime afstand gevolgd door innovatie (36%) en service (34%). "De agrofoodsector is gefascineerd door het eigen product. De aandacht voor de klant is beperkt", concludeert Lambregts. Om op kwaliteit onderscheidend te kunnen zijn, is innovatie en R&D nodig. In de voedselverwerkende industrie benoemt 54% van de bedrijven innovatie dan ook als belangrijkste strategische issue.

Focus op product
De conclusie die is te trekken uit de top drie voor onderscheidende criteria (kwaliteit, innovatie en service) is dat de agrofoodsector aanbodgericht is. De indruk wordt versterkt doordat managers aangeven in beslag te worden genomen door operationele zaken.

Consultancy Nieuws

 • Snelgroeiend Projective wint Golden Bridge Award

  Projective, project management consultant in de financiële sector, heeft de ‘Golden Bridge Award for Best Small Company’ in de wacht gesleept. Dat werd gisterenavond in Londen bekend gemaakt »

 • UK trekt 800.000 voetbaltoeristen, levert 1 miljard op

  In 2014 heeft het Verenigd Koninkrijk zo’n €940 miljoen overgehouden aan toeristen die een voetbalwedstrijd kwamen bijwonen. Gemiddeld gaven de circa 800.000 voetbaltoeristen tijdens hun bezoek per persoon €1.176 uit »

Berenschot Nieuws

 • Berenschot organiseert Nationaal Trainee Event 2015

  Op 23 oktober organiseren de trainees van Berenschot samen met SMO van het Nationaal Trainee Event. 150 trainees kunnen daar meedenken over maatschappelijke vraagstukken en de toekomst van Nederland »

 • Bedrijven onderzoeken potentieel hybride warmtepomp

  Gasunie, Berenschot, BDH en DNV GL gaan onderzoek doen naar hoeveel flexibiliteit een hybride warmtepomp kan leveren voor het elektriciteitsnet. Het consortium werd hiervoor ingeschakeld door de Topsector Energie »