Deloitte: overheid moet vpb en loonbelasting aanpakken

7 mei 2012 Consultancy.nl

Als de overheid de economie wil stimuleren, zou er gekeken moeten worden naar de vennootschaps-belasting (vpb) en loonbelasting. Deze belastingen hebben volgens CxO's de hoogste impact op winstgevendheid en de cashflow. Daartegenover zijn CxO' veel minder positief over stimulerings-maatregelen op het gebied van innovatie. Dit blijkt uit de meest recente CFO Survey van Deloitte.

De CFO's is gevraagd naar de impact van belastingen op hun cashflow. De fiscale maatregelen zoals verliescompensatie, maar ook fiscale incentives op het gebied van arbeidskosten hebben volgens de CFO hoge (48%) tot zeer hoge (36%) impact op de cash flow. "We constateren uit het onderzoek dat bedrijven fiscale stimulansen zeer goed kunnen gebruiken om in deze crisistijden de bedrijfsresultaten op peil te houden.

Het merendeel van de CFO's ziet mogelijkheden in fiscale incentives", aldus Stephen Brunner, partner bij het adviesbureau. "De meeste kansen worden gezien in incentives die samenhangen met de loonbelasting. Hieruit kan je concluderen dat de last die het bedrijfsleven draagt voor arbeid hoog is en als drukkend op het resultaat wordt ervaren. Als het aannemen van personeel aantrekkelijker wordt gemaakt, kunnen ondernemingen weer inzetten op groei. Daarnaast zou de verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting een goede stimulans zijn. Hierdoor kunnen bedrijven ervoor zorgen dat over toekomstige winsten minder belasting wordt betaald. De oude regeling wordt als zeer effectief gezien."

Innovatie
De maatregelen ter stimulering van innovatie worden door ruim de helft van de CFO's (55%) als niet effectief bestempeld. "Voor wat betreft het stimuleren van innovatie is het krachtiger om ook hier de kant van kostenstimuleringen op te gaan", zegt Brunner hierover.

Consultancy Nieuws

 • Parkeerservice de oplossing voor tekort EV laadpunten

  De goedkoopste én duurzaamste oplossing oor het tekort aan laadpunten voor elektrische auto’s is het invoeren van een parkeerservice in openbare garages en bedrijven. Op termijn wordt ‘Smart Charging’ de beste oplossing »

 • Accenture: Het einde van onze liefde voor de tv?

  De wereldwijde liefde voor televisiekijken komt mogelijk tot teneinde, blijkt uit onderzoek van Accenture. De jongere generatie kijkt steeds minder televisie en bekijkt shows en films steeds vaker online »

Deloitte Nieuws

 • Agile organiseren vanuit een capability perspectief

  Ernst Beskers en Marylka Zwiebel, adviseurs bij Deloitte Consulting, gaan in op hoe de principes van agile organiseren toegepast kunnen worden en vooral ook hoe redeneren vanuit capabilities daarbij kan helpen »

 • Deloitte steunt komst van Amerikaanse start-up hub CIC

  Start-up begeleider Cambridge Innovation Center lanceert een start-up voor innovatieve bedrijven in Rotterdam. Ook Deloitte heeft zich hard gemaakt voor de komst van CIC, dat hiervoor alleen nog in de VS opereerde »