Deloitte: overheid moet vpb en loonbelasting aanpakken

7 mei 2012 Consultancy.nl

Als de overheid de economie wil stimuleren, zou er gekeken moeten worden naar de vennootschaps-belasting (vpb) en loonbelasting. Deze belastingen hebben volgens CxO's de hoogste impact op winstgevendheid en de cashflow. Daartegenover zijn CxO' veel minder positief over stimulerings-maatregelen op het gebied van innovatie. Dit blijkt uit de meest recente CFO Survey van Deloitte.

De CFO's is gevraagd naar de impact van belastingen op hun cashflow. De fiscale maatregelen zoals verliescompensatie, maar ook fiscale incentives op het gebied van arbeidskosten hebben volgens de CFO hoge (48%) tot zeer hoge (36%) impact op de cash flow. "We constateren uit het onderzoek dat bedrijven fiscale stimulansen zeer goed kunnen gebruiken om in deze crisistijden de bedrijfsresultaten op peil te houden.

Het merendeel van de CFO's ziet mogelijkheden in fiscale incentives", aldus Stephen Brunner, partner bij het adviesbureau. "De meeste kansen worden gezien in incentives die samenhangen met de loonbelasting. Hieruit kan je concluderen dat de last die het bedrijfsleven draagt voor arbeid hoog is en als drukkend op het resultaat wordt ervaren. Als het aannemen van personeel aantrekkelijker wordt gemaakt, kunnen ondernemingen weer inzetten op groei. Daarnaast zou de verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting een goede stimulans zijn. Hierdoor kunnen bedrijven ervoor zorgen dat over toekomstige winsten minder belasting wordt betaald. De oude regeling wordt als zeer effectief gezien."

Innovatie
De maatregelen ter stimulering van innovatie worden door ruim de helft van de CFO's (55%) als niet effectief bestempeld. "Voor wat betreft het stimuleren van innovatie is het krachtiger om ook hier de kant van kostenstimuleringen op te gaan", zegt Brunner hierover.

Consultancy Nieuws

 • Rijnconsult ziet interim-management vraag toenemen

  De interim-managementpraktijk van organisatieadviesbureau Rijnconsult is aan een opmars bezig. Het afgelopen jaar is het aantal via Rijnconsult’s netwerk actieve interim professionals met meer dan de helft gegroeid »

 • Amerikaanse luchtvaart MRO markt circa 20 miljard

  De Amerikaanse luchtvaart MRO markt blijft relatief stabiel tussen 2015 en 2025. Hoewel de totale vliegtuigvloot jaarlijks met 1% zal stijgen, is dat niet voldoende om substantiële waarde aan de markt toe te voegen »

Deloitte Nieuws

 • 30 beste digitale consultancybureaus van Nederland

  IBM, Accenture en Capgemini mogen zich het komende jaar de beste digitale consultancybureaus van ons land noemen. Dit blijkt uit de ranking ‘Digital 100: De Beste Dienstverleners’ van zakenblad Management Team »

 • Nederlandse retailers dreigen digitale boot te missen

  In Nederland beschouwen retailers offline en online nog te veel als twee aparte werelden, waardoor de uitrol van een digital experience voor klanten nog veelal uitblijft. Dat concludeert Deloitte Digital »