Innovatief Aanbesteden

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden
Bedrijf: Squarewise
Type: Seminar
Omschrijving: Innovatief Aanbesteden
Datum evenement: 08-05-2012
Inschrijven voor: 08-05-2012
Doelgroep: Professionals

De stijgende ambities in de utiliteitsbouw staan haaks op de krimpende budgetten die daarvoor beschikbaar zijn. Hoe kunnen wij in deze economische tijden alsnog ambities waarmaken, zonder dat de rekening meteen op het bord van de opdrachtgever ligt? Tijdens deze Squaretable gaan wij in op het nut en de noodzaak van innovatief aanbesteden. Hierbij spreekt onze opdrachtgever Alliander over de recente ervaring met innovatief aanbesteden in de bouw.

Faalkosten, ketensamenwerking en innovatief aanbesteden lijken modewoorden, maar zijn het volgens ons zeker niet. Wij geloven sterk in de samenhang tussen de bovengenoemde begrippen voor het waarmaken van hoge ambities. Door samenwerking in het aanbestedingsproces extra te stimuleren ontstaat uiteindelijk een optimale samenwerkingsvorm tussen ketenpartners inclusief de opdrachtgever. Faalkosten worden hierdoor gereduceerd en omgezet in een nieuwe marge, kennis en kunde van de markt kan zo optimaal worden ingezet en gecombineerd.

Heeft u interesse in de Squaretable 'Innovatief Aanbesteden: Het waarmaken van ambities'? Neem dan contact op met Anouk van der Have of Cécile van Oppen.