Evert Wolters

Naam: Evert Wolters
Datum: feb '12
Van bedrijf: KING
Oude functie: Adviseur Bestuurskracht
Naar bedrijf: Necker van Naem
Nieuwe functie: Senior Adviseur

Over Evert Wolters

Evert Wolters werkte de afgelopen twee jaar bij KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Daarvoor werkte hij ruim 3,5 jaar voor Jacques Necker. Wolters' drijfveer is gelegen in het lokale bestuur en de manier waarop mensen hun leefwereld gezamenlijk organiseren. Hij wil daar graag aan bijdragen door met en in gemeenten te werken aan nieuwe vormen van verantwoording en samenwerking.

Over Necker van Naem

Necker van Naem (voorheen Jacques Necker) ondersteunt overheidsorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen met onderzoek, advies, training en interim-capaciteit. Wij werken voor managers, politici en bestuurders en versterken hun ondersteuning. Necker van Naem heeft circa 50 adviseurs in dienst en is gevestigd in Utrecht.

Transfer invoeren Transferoverzicht